ចំណាត់ក្រុម៖ សំឡេងយុវវ័យ

សំឡេងយុវវ័យ

បើមានសេ្នហាក្នុងវ័យសិក្សា តើជារឿងខុសឆ្គង នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏យ៉ាងម៉េច?

សូមលោកអ្នកនាងស្តាប់និងទស្សនាតាមតំណរខាងក្រោម៖ បើមានសេ្នហាក្នុងវ័យសិក្សា តើជារឿងខុសឆ្គង នាពេលបច្ចុប្បន
សំឡេងយុវវ័យ

និយាយថាមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

ប្រធានបទ៖ និយាយថាមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់? លោកអ្នកអាចទស្សនាការផ្សាយទាំងស្រុងតាមតំ
សំឡេងយុវវ័យ

រឿងផ្លូវភេទ ស្តាប់ទៅដូចជាអាក្រក់ស្តាប់! តើវាជារឿងសំខាន់ ដែលយើងត្រូវតែលើកនិយាយឲ្យដឹងដែរអត់?»

ទស្សនាតាមដំណរខាងក្រោមនេះ៖ https://www.facebook.com/watch/live/?v=421668178958732&ref=watch_perma
សំឡេងយុវវ័យ

ប្រធានបទ៖ *តើជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់យុវវ័យ?

@ ប្រធានបទ៖ *តើជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់យុវវ័យ? @ កម្មវិធី ” សំឡេងយ
សំឡេងយុវវ័យ

តើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗសព្វថ្ងៃ ធ្វើអោយមនុស្ស កាន់តែឆ្លាត ឬ ក៏មិនឆ្លាត

តើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗសព្វថ្ងៃ ធ្វើអោយមនុស្ស កាន់តែឆ្លាត ឬ ក៏មិនឆ្លាត សូមទស្សនាតាម​តំណរ​ខ
សំឡេងយុវវ័យ

ពេលដែលប្រុសៗដាក់ស្រោមអនាម័យ តាមខ្លួន ពេលស្រីៗឃើញ តើគិតទៅលើប្រុសៗមិចដែរ?

សូមទស្សនាការពិភាក្សាខ្លឹមសារទាំងស្រុងតាមដំណរខាងក្រោម៖ https://www.facebook.com/fm92.70/videos/814696
សំឡេងយុវវ័យ

យុវវ័យសម័យឥឡូវ ច្រើនតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត តើពិតមែនអត់?

យុវវ័យសម័យឥឡូវ ច្រើនតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត តើពិតមែនអត់? កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” @ ប្រធានប
សំឡេងយុវវ័យ

យុវវ័យសម័យឥឡូវ អត់ចូលចិត្តមើលសៀវភៅសោះ!

គេនិយាយថា យុវវ័យសម័យឥឡូវ អត់ចូលចិត្តមើលសៀវភៅសោះ! ហេតុអ្វីយុវវ័យមិនចូលចិត្តមើលសៀវភៅ? ចូលទស្សនាខ្លឹមសា