សាខា កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង ផ្តល់អំណោយ

សាខា កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង ផ្តល់អំណោយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយអគ្គីភ័យ និងពលរដ្ឋក្រីក្ររនៅឃុំចំនួនពីរ ក្នុងស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង