កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពី៖ស្ថានភាពពលករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ


កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពី៖ស្ថានភាពពលករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមព្រំដែនខេត្តបាត់ រវាង លោក សុខ គឹមខុន អភិបាលស្រុកកំរៀង និង លោក ភី សុខ ប្រធានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាចំការចេកខេត្តបាត់ដំបង ។សូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅ ៖

https://fb.watch/3Pg3oN6B4c/