រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវ ទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវ ទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង »

@ កម្មវិធី ” សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំប​ង ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (26-11-2021)


@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006