មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ និងជាង ៥ ម៉ឺននាក់ ទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែង បន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូនបោកបក់លើឆ្នេសមុទ្រ

ទស្សនាវីដេអូ ៖    https://fb.watch/5MHcjrN8mA/

មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ និងជាង ៥ ម៉ឺននាក់ ទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែង បន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូនបោកបក់លើឆ្នេសមុទ្រ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/ZFjaANj1-jc
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Geo.tv
👉ប្រភព Video៖ I am Zainu , FOBOS PLANET , SOMOY TV , Global News , WION , Al Jazeera English
(28.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews