នាទី​ព័ត៌មាន​ប្រចាំថ្ងៃ ២៩ កក្កដា ២០២០

​មាតិការ​ព័ត៌មាន​៖

១/​ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​បាត់ដំបង ចុះ​ពិនិត្យ​ការ​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​ដីធ្លី និង​អត្តសញ្ញាណ កម្ម​មនុស្ស នៅ​ស្រុក​សំឡូត​
២/​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ព្រមាន​ដកហូត​ផលិតផល​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ទារក និង​កុមារ ដែល​កំពុង​ដាក់​លក់​ខុសច្បាប់​

,៣/​ហុងកុង​ព្រមាន​ពី​ការដួលរលំ​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល ខណៈ​អាច​មាន​ការផ្ទុះ COVID-19 ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​
៤/​អង្គការសហប្រជាជាតិ ៖ ការ​បំពុលបរិយាកាស​ជា​សកល​ទាក់ទង​នឹង​អត្រា​មរណភាព ដោយសារ​ជំងឺ​កូវី​ដ​-១៩ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​