គេនិយាយថា ពេលមាន គ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

@ ប្រធានបទ៖ « គេនិយាយថា ពេលមាន គ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?»

@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(27-សីហា-2021)


@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006