ជម្លោះនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាន់តែតានតឹងខណៈអ៊ីស្រាអែលបាញ់កាំភ្លើងធំចូលតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបចំពេលមានការបាញ់រ៉ុក្កែតតដៃឥតឈប់ពីប៉ាឡេស្ទីន

ជម្លោះនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាន់តែតានតឹងខណៈអ៊ីស្រាអែលបាញ់កាំភ្លើងធំចូលតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបចំពេលមានការបាញ់រ៉ុក្កែតតដៃឥតឈប់ពីប៉ាឡេស្ទីន

ទស្សនាវីដេអូ     https://fb.watch/5vz5rbDkvD/