ហ្វូងដំរីគេចពីដែនជម្រកសត្វព្រៃដើរលើផ្លូវចម្ងាយជិត៥០០គីឡូម៉ែត្រ បំផ្លាញដំណាំនិងទ្រព្យសម្បត្តិ១លានដុល្លារនៅចិន

ហ្វូងដំរីគេចពីដែនជម្រកសត្វព្រៃដើរលើផ្លូវចម្ងាយជិត៥០០គីឡូម៉ែត្រ បំផ្លាញដំណាំនិងទ្រព្យសម្បត្តិ១លានដុល្លារនៅចិន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/aIpppXitgLU
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video៖ CGTN Nature , SCMP Clips , FRANCE 24 English , Guardian News
(10.06.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews