កិច្ចប្រជុំស្ដីពី ការជំរុញ អនុវត្តគម្រោង ទីក្រុងពន្លឿន ការឆ្លើយតប នឹងមេរោគអេដស៍ នឹងជំងឺអេដស៍

Mot Voyho, [07.09.21 09:15]

លោកស្រី កែវដាណា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាល ខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំ សម្ដីពីការជំរុញ អនុវត្តគម្រោង ទីក្រុងពន្លឿន ការឆ្លើយតប នឹងមេរោគអេដស៍ នឹងជំងឺអេដស៍ តាមរយៈប្រព័ន្ធ បញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេង Micro soft Teams កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅនេះ។

សូមបញ្ជាក់ថា ខេត្តបាត់ដំបង ព្រមទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចុះហត្ថលេខា លើគម្រោងទីក្រុង ពន្លឿនការឆ្លើយតប នឹងមេរោគអេដស៍ នឹងជំងឺអេដស៍ (Fast- Track Cities Ending The AIDS epidemic កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩មកម្ល៉េះ៕ ប្រភព រដ្ឋបាបខរត្ត