ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់សុខុន និងឯកឧត្តម មីកាមិ ម៉ាសាហុីរ៉ូ អញ្ជើញចុះហត្ថលេខា លើលិខិតប្ដូរសារ ស្ដីពីការផ្ដល់ ហិរញប្បទាន ឥតសំណងរបស់ជប៉ុន

Mot Voyho, [26.07.21 15:26]

ឯកឧត្តម ប្រាក់សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម មីកាមិ ម៉ាសាហុីរ៉ូ ឯកអគ្គរាជទូត ប្រទេសជប៉ុន ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញ ចុះហត្ថលេខា លើលិខិតប្ដូរសារ ស្ដីពីការផ្ដល់ ហិរញប្បទាន

ឥតសំណងរបស់ជប៉ុន ដែលមានទឹកប្រាក់ សរុបប្រមាណជា ៣,៣១ លានដុល្លា សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង អាហារូបករណ៍ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ 2021 នាព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះ នៅទីស្ដីការក្រសួង រាជធានីភ្នំពេញ៕ ប្រភប AKP