«​មហាសង្ក្រាន្ត ឆ្នាំ​ជូត ទោ​ស័ក ២០២០»

«​មហាសង្ក្រាន្ត ឆ្នាំ​ជូត ទោ​ស័ក ២០២០»
​តើ​ទេវតា​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ព្រះនាម​អ្វី​? សោយ​អ្វី​?
​និង ការរៀបចំ​រណ្ដាប់​ទទួល​ទេវតា​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ​មាន​អ្វីខ្លះ​?​