អាមេរិកថា រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយល់ព្រមឱ្យសម្លាប់អ្នកកាសែត

អាមេរិកថា រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយល់ព្រមឱ្យសម្លាប់អ្នកកាសែត Kashoggi
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Y6-QCJhaTSY
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ BBC
👉ប្រភព Video ៖ Channel 4 News , BBC News , DW News , Al Jazeera English , ITV News
(02.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
📌https://t.me/shareUsHere