ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា ការរីករាលដាល មេរោគកូវិត 19 បំប្លែងថ្មី ដែលតា មានវិសាលភាព ចំនួន ២៣ រាជធានីខេត្តហើយ

Mot Voyho, [06.09.21 09:08]

ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា ការឆ្លងរីករាលដាល នៃមេរោគកូវិត ១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មី ដែលតា មានវិសាលភាព ចំនួន ២3 រាជធានីខេត្តហើយ ហើយមានករណីឆ្លងសរុប គិតពីថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា រហូតមកដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ មានចំនួន ៦៦៤៧ នាក់ ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន១៣១៧ នាក់ លើកលែងតែខេត្តពីរប៉ុណ្ណោះ គឺខេត្តក្រចេះ និងខេត្តកែប ដែលពុំមានរកឃើញ ករណី ដែលតានេះទេ៕ ប្រភព វិទ្យុជាតិ កម្ពុជា