សារ​លោក​ជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ​ពាក្យ​ក្រសួងសុខាភិបាល​អំពាវនាវ

សារ​លោក​ជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំ​ពាក្យ​ក្រសួងសុខាភិបាល​អំពាវនាវ

សារលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​អំពាវនាវ​ឱ្យ​គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រងវត្ត នៅទូទាំង​ប្រទេស ​អនុវត្តតាម​វិធាន​សុខាភិបាល ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ
—————————-
Credit : TVK