មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានជួបប្រេសិតពិសេស UN នៅហ្សាការតា តែគ្មានលទ្ធផល

មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បានជួបប្រេសិតពិសេស UN នៅហ្សាការតា តែគ្មានលទ្ធផល
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/5sjHiNoXQL8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ UN News , Reuter , Nikkei Asia
👉ប្រភព Video៖ Sekretariat Presiden , FRANCE 24 English , Mizzima TV
(26.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews