នេប៉ាល់បារម្ភផ្ទុះកូវីដអាក្រក់ដូចឥណ្ឌា ខណៈមេដឹកនាំជឿវិធីព្យាបាលហួសចិត្ត

ទស្សនា វីដេអូ ៖  https://fb.watch/5l0mDVnjOw/

នេប៉ាល់បារម្ភផ្ទុះកូវីដអាក្រក់ដូចឥណ្ឌា ខណៈមេដឹកនាំជឿវិធីព្យាបាលហួសចិត្ត

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/Tj6VbgAxm04
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNN
👉ប្រភព Video៖ DW News , ABC News , CNA , WION , AFP News Agency , FRANCE 24 English , CGTN America , Sky News
(07.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews