ថ្ងៃ​នេះរក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លងកូវី​ដ​១៩​ថ្មី​ម្នាក់​ជា​ជនជាតិ​ចិន និង ជាសះស្បើយ​៣​នាក់​

​រហូត​ម៉ោង ៨:៣០​ព្រឹក ថ្ងៃទី ១១ មេសា ២០២០ យេ​ី​ង​រក​ឃេ​ី​ញ​អ្នកជំងឺ COVID-19 ១​ករណី​ថ្មី (​ជនជាតិ​ចិន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​) ជា​សរុប​ប្រទេស​យេ​ី​ង​មាន​ចំនួន ១២០​ករណី និង បាន​ព្យាបាល​ជា​សះ​ស្បេី​យ​ចំនួន ៣​ករណី​ទៀត សរុប ៧៥​នាក់ ស្លាប់​គ្មាន នេះ​បើ​តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​។ យេ​ី​ង​ពុំ​ទាន់​រក​ឃេ​ី​ញ​ភ័ស្តុតាង​បញ្ជាក់ថា​មាន​ការឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​នៅឡេ​ី​យ​ទេ តែ​លទ្ធភាព​នឹង​អាចកេី​ត​មាន​ឡេីង ។​
@physok​