រួមគ្នាទទួលខុសត្រូ ទប់ស្កាត់ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩

@ ប្រធានបទ« រួមគ្នាទទួលខុសត្រូ ទប់ស្កាត់ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ »

@ កម្មវិធី ” កាកបាទក្រហមកម្ពុជា សាខាខេត្តបាត់ដំបង ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (05-11-2021)


@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006