នារីឆ្លាត មិនមែនរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត តែល្ងង់លើវិជ្ជារើសស្វាមីនោះទេ


*** នារីឆ្លាត មិនមែនរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត តែល្ងង់លើវិជ្ជារើសស្វាមីនោះទេ ពីព្រោះជោគជ័យដែលធំជាងគេរបស់នារី គឺមានក្រសែភ្នែកល្អអាចជ្រើសរើសបុរសល្អម្នាក់បាន។”
កំលោះម្នាក់បានសួរទៅឪពុករបស់ខ្លួនថា “ពុក! តើខ្ញុំអាចស្វែងរកនារីល្អម្នាក់ដែលសក្ដិសមនឹងខ្ញុំបានដោយរបៀបណា?”
ឪពុកបានឆ្លើយតបថា “កូនប្រុស! សូមកូនបំភ្លេចចោលរឿងកូនចង់ស្វែងរកនារីល្អដែលសក្ដិសមនឹងកូនទៅ ក៏ប៉ុន្តែសូមកូនគិតគូរថា តើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីក្លាយខ្លួនជាបុរសល្អម្នាក់។”

***** ជាបន្តសូមស្តាប់រឿងខាងក្រោម…………………………………………………..
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ ដកស្រង់ពីសៀវភៅ #ប្រតិទិនទស្សនៈ៣៦៥ថ្ងៃ
រូបភាព #Pinterest
👉Video៖ Team 70s News
(19.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere