ជិះកង់ដើរលួចម៉ូតូគេពីស្រុកបវេល ជិះមកពពាយនាយក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន

ជិះកង់ដើរលួចម៉ូតូគេពីស្រុកបវេល ជិះមកពពាយនាយក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន


អត្ថបទ លោក ភី សុខ
កាត់ត លោក សាន់ ដារ៉ូ
ពិធីករ កញ្ញា ឌិន មករា