វិធានការចំពោះការយកលុយសិស្សក្ក្នុងម៉ោងសិក្សា

មានការ​ត្អូញត្អែរ​ពី​អាណាព្យាបាល​សិស្ស​អំពី​បញ្ហា​ដែលមាន​លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​មួយចំនួន​បាន​យកលុយ​ពី​សិស្ស​ក្នុង​ម៉ោង​សិក្សា ដែល​វា​ជា​បញ្ហា​មួយ​ដែល​ធ្វើអោយ​សិស្ស​ខ្លះ​មិន​ហ៊ាន​ទៅ​សាលា ហើយ​ខ្លះទៀត​បោះបង់​ការសិក្សា​។

សូម​ស្ដាប់​ការលើកឡើង​របស់​វាគ្មិន​ពី​ចំណាត់ការ​ចំពោះប្រធានបទនេះទាំងស្រុង​ដូចតទៅ​៖​