តៃវ៉ាន់​ថា​ខ្លួន​ពិភាក្សា​អំពី​ការទិញ​មីន​ប្រឆាំង​នាវា និង​មី​ស៊ី​ល​របស់​អាម៉េរិក​

តៃវ៉ាន់​ថា​ខ្លួន​ពិភាក្សា​អំពី​ការទិញ​មីន​ប្រឆាំង​នាវា និង​មី​ស៊ី​ល​របស់​អាម៉េរិក​
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/2qPdUHO7KOY
👉​ប្រភព​៖ REUTERS
👉​ប្រភព Video៖ ECA Group, The Buzz
(13.08.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​