កិច្ចប្រជុំអភិវឌ្ឍន៍ សម្ព័ន្ធមេត្រីភាព និងពិភាក្សាការងារ រាជការ រវាងយោធភូមិភាគទី 5 និងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយកងទ័ព ភូមិភាគទី 1 នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

Mot Voyho, [27.08.21 08:55]

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ឧត្តម ងួនរតនៈ អភិបាលនៃគណៈ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំ អភិវឌ្ឍ សម្ព័ន្ធមេត្រីភាព និងពិភាក្សា លើការងារ រាជការ រវាងយោធភូមិភាគទី 5 រួមនិងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនឹងកងទ័ព ភូមិភាគទី 1 នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ តាមរយៈប្រព័ន្ធ បញ្ជូនរូប និងសំឡេង Google Meet ៕ ប្រភព រដ្ឋបាលខេត្ត