រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចបិទផ្ទះពលរដ្ឋបីខ្នងផ្ទះ នៅក្រុងបាត់ដំបង

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសម្រេចបិទផ្ទះពលរដ្ឋបីខ្នងផ្ទះ នៅក្រុងបាត់ដំបង បន្ទាប់ពីរកឃើញវិ ជ្ជមានកូវីដ១៩ចំនួន២នាក់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាមួយគ្រូពេទ្យ ហាន់ដា

អត្ថបទ​ : លោក​ ​ភី​ សុខ
កាត់តនិងរាយការណ៍​ : លោក​ ញ៉ែម​ ​ចាន់