សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅកាន់មជ្ឈឹមបូព៌ា

សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែក B-52 ទៅកាន់មជ្ឈឹមបូព៌ា ដើម្បីការពារសន្តិសុខបន្ថែម មុនពេលដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/oZxvTyo4N3w
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ The National News
👉ប្រភព Video៖ U.S. Military Daily , Al Jazeera English , VICE News ,11Aviation Videos , DW News
(26.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews