អាមេរិកបើកប្រតិបត្តិការសឹកលើពួកតាលីបង់ ចំពេលដែលតាលីបង់អំពាវនាវឱ្យប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលាលែងពីតំណែង

អាមេរិកបើកប្រតិបត្តិការសឹកលើពួកតាលីបង់ ចំពេលដែលតាលីបង់អំពាវនាវឱ្យប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលាលែងពីតំណែង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី


📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/ENRkF4vgcOs
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AFP
👉ប្រភព Video៖ The Sun , Republic World , indusdotnews , NewsNation Now , CRUX , Hindustan Times , Radio-Canada Info , CBS , WION
(27.07.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews