រ៉ភើបណាស់! ឲ្យតែមើលគឺស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន ..

រ៉ភើបណាស់! ឲ្យតែមើលគឺស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន ..ព្រោះរំភើបពេក ! អ្នកណាខ្លះចឹង? ស្តាប់ជាបន្ត មានលឺសម្លេងអ្វីទេ? គឺសម្លេង……….! សើចដោយមិនដឹងខ្លួន ! ប្រាប់ប្រពន្ធថាអូនកូនយើងកើតហើយ យើងរងចាំយូរមកហើយ ! ទោះបីឈឺយ៉ាងណាអោយតែលឺសម្លេង ង៉ាៗ……ដូចនេះក៏បាត់ទៅវិញដែរ​!!!!!! (Admin បញ្ចូលសម្លេងទេ Admin រំភើបពេក ចង់យំ…………… តោះ!!! ទៅទស្សនា Video ទាំងអស់គ្នា!!!!

*Like : 70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី ទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់ ពិតស៊ីវីល័យ និង ព័ត៌មានទំនើបប្លែកៗ
Youtube : https://youtu.be/B2wRFiH3ihM-
————————————————
Source VDO : Heng Picture