រំលោភច្បាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក ដើរហើរចម្លងកូវីដដល់អ្នកដទៃ បុរស វៀតណាម ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់គុក ២ ឆ្នាំ

រំលោភច្បាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក ដើរហើរចម្លងកូវីដដល់អ្នកដទៃ បុរស វៀតណាម ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់គុក ២ ឆ្នាំ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/KqM9kebQCuQ
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNA
👉ប្រភព Video៖ Báo Thanh Niên , Báo Tuổi Trẻ , Truyền hình Pháp Luật Việt Nam , CNA , Báo Thanh Niên , South China Morning Post
(12.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere