សមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបហាង«ដាយម៉ិនម៉ាស្សា» ក្រោយបែកធ្លាយវីដេអូ បម្រើសេវាកម្មដូចឡើងឋានសួគ៌

សមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបហាង«ដាយម៉ិនម៉ាស្សា» ក្រោយបែកធ្លាយវីដេអូ បម្រើសេវាកម្មដូចឡើងឋានសួគ៌
————————————-
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/aAcoTKWLA2c
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
👉ប្រភព Video៖ JongDeng ចង់ដឹង , Diamond Massage CS1
(26.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere